0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Oplevelser under sexuelle forløb

Der findes mange beskrivelser af sexuel kontakter som handler om hvad det var for en situation, hvem der var med, hvad der skete mv. I 1950'erne undersøgte Kinsey hvor hyppigt forskellige former for sex forekommer. Senere undersøgte Masters og Johnson hvad der sker rent fysiologisk under sexuelle forløb. Der mangler imidlertid systematiske undersøgelser af det psykologiske, nemlig hvad parterne faktisk oplever under det sexuelle forløb.

Denne undersøgelse handler om oplevelser under sex.

Det er oplevelser som er private for de fleste mennesker. Selvom der er meget opmærksomhed på sex i samfundet, har vi faktisk ikke megen viden om hvad parterne i et sexuelt møde faktisk oplever under forløbet. Denne undersøgelse går derfor ud på at indsamle beskrivelser af sexuelle forløb. Den er tænkt som et allerførste forsøg på at få en viden som kan bruges til senere at foretage mere systematiske undersøgelser.
 

Vi  håber du vil bidrage med dine oplevelser. Undersøgelsen er helt anonym.


Spørgeskemaet har to hovedspørgsmål, nemlig beskrivelse af et vellykket sexuelt forløb, og et ikke så vellykket. Spørgsmålene om disse forløb er udformet ud fra princippet om stream-of-consciousness, altså oplevelser fra øjeblik til øjeblik som de var gennem hele forløbet fra start til slut. Desuden er der forskellige uddybende spørgsmål. Vi ved det kan være svært at huske et bestemt forløb helt præcist. Det er derfor også muligt at sammenskrive oplevelser der stammer fra forskellige lignende situationer.

Du kan afbryde besvarelsen og fortsætte senere ved at klikke på linket 'Genoptag senere' nederst til venstre på siderne. Hvis du undervejs i besvarelsen kommer til at tænke på noget mere, er du velkommen til at blade tilbage og rette i din besvarelse.

Du kan læse nærmere om undersøgelsen her: Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi: blog. Hvis du har spørgsmål, så send en mail til: ivanouw@sund.ku.dk


Med venlig hilsen


Forskningsleder
Cand. psych., ph.d. Jan Ivanouw
Institut for Folkesundhed
Københavns Universitet

Forskningsassistent
Cand. psych. Sara Hagbin

Konsulent
Cand. psych., sexolog (European Society for Sexual Medicine og European Federation of Sexology) Anne Mogensen

There are 51 questions in this survey.
Spørgeskemaet er anonymt.

The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it.

If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.